Müzik Akademi MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Piyano Kursu Açma Şartları – MEB Onaylı Kurs Açma Süreci

Müziğin Büyüsüyle Daha Fazla İnsanı Tanıştırmak İçin Piyano Kursu Açmak İstiyorum Diyorsanız: Piyano Kursu Açmak İçin Gerekenler

Hem yetişkinlerin hem de çocukların yaşamında müziğin büyük bir role sahip olduğu göz ardı edilemez. Nitekim her geçen gün müziğe yönelik kursların sayısının arttığı da bir gerçektir. Ancak yine de bu sürecin o kadar kolay olmadığı unutulmamalıdır. Siz de bir piyano kursu açarak girişimlerinize eğitim sektöründe devam etmek, geleceğin başarılı müzisyenlerini yetiştirmek istiyorsanız piyano kursu açmak için gerekli belgeler ve resmi prosedürleri tam olarak yerine getirdiğinizden emin olmalısınız.

Peki piyano kursu açma şartları nelerdir? Yazımızın devamında piyano kursu açmak istiyorum diyenler için piyano kursu açma şartları hakkında bilgi verdik ve piyano kursu açmak için gerekenler, toplanması gereken belgeler ve başvurulması gereken mercileri detaylı bir biçimde inceledik. Siz de hayalinizdeki piyano kursunu açabilmek için işe yazımızı inceleyerek başlayabilirsiniz.

[widget-190]

Bu Koşulları Yerine Getirdiğinizden Emin Olun! – Piyano Kursu Açma Şartları 2022

Milli Eğitim Bakanlığı; 5580 Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi ile bir eğitim kurumunun asgari düzeyde sahip olması gereken standartları belirlemiştir. Dolayısıyla piyano kursu açmak için gerekenler söz konusu olduğunda işe bu temel standartları yerine getirerek başlamak iyi bir fikirdir. İlgili yönergede belirtilen MEB piyano kursu açma şartları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Derslikler minimum 16, maksimum 30 kişilik kontenjanlar için yeterli olmalı ve dersliklerin alanı 15 metrekareden az olmamalıdır.
 • Piyano kursu açmak için kurumda piyano eğitimine yönelik bir kitaplık bulunmalıdır.
 • Ders araları için öğrencilerin vakit geçirebileceği teneffüsler planlanmalı ve buna uygun sosyal alanlar belirlenmelidir.
 • Derslik, oda ve diğer tüm bölümlerin ölçüleri, kullanım amaçları ve yerleşim planı önceden düzenlenmelidir.
 • Özel Öğretim Kurumları Yönergesi piyano kursu açma şartları arasında bulunan hususlardan biri de dersliklerin havalandırmasıdır. Bir derslik veya odanın taban alanından en az %10 daha fazla penceresi bulunmalıdır.
 • Her öğrencinin en az 2 metrekarelik bir alana sahip olması zorunludur.
 • Dersliklerin kapıları koridor yönünde açılmalı veya sürgülü olacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Merdiven genişliği öğrencilerin bir arada kullanılabileceği yeterlilikte olmalıdır.
 • Müdür odası minimum 10 metrekare olmalıdır.
 • Öğretmenler odası 5 eğitmen için en az 8 metrekare olmalıdır.
 • En fazla 30 kursiyeri olan piyano kursları için minimum 2, daha fazla öğrenciye sahip kurumlarda ise en az 4 ayrı tuvalet ve lavabo bulunmalıdır.

Özel Öğretim Kurumları Yönergesi’nde belirtilen piyano kursu açma şartları yerine getirilmeden başvuru işlemlerine geçmek mümkün değildir. Çünkü piyano kursu açmak için gereken belgeler yukarıda belirtilen hususların doğru şekilde yerine getirildiğine dair raporlar, incelemeler ve bina krokileri de yer almaktadır.

Piyano Kursu Açmak İçin Gerekli Belgeler – Başvuru Dosyalarınız Eksiksiz Olmalı!

Yukarıda belirttiğimiz piyano kursu açma şartları ve bina yeterliliklerini tam olarak yerine getirdikten sonra artık başvuru için gerekli belgeleri dosyalamaya başlayabilirsiniz. Piyano kursu açmak için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Form dilekçe,
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan,
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği,
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı,
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan,
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si,
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı,
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan,
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylı örneği,
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor,
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor,
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor,
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni,
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi.

Piyano Kursu Açmak İçin Nasıl Başvuru Yapılır? – Piyano Kursu Açmak İçin Gerekenler

Piyano kursu açma şartları ve gerekli belgelerin toplanma sürecini tamamladıktan sonra sıra ilgili kurumlara başvuru yapmaya gelmektedir. Bunun için ilk müracaatın kurucu tarafından kurs açmak için kurs binasının bulunduğu valilik veya kaymakamlığa yapılması gerekir. Müracaat sonrasında kişiye üzerinde tarih yazan bir belge verilmekte ve bu tarihten sonraki 3 iş günü içerisinde dosya valilik tarafından incelemeye alınmaktadır.

Bunun akabinde İl Milli Eğitimi Müdürlüğü; en az 2 olmak üzere il eğitim denetmenlerini kuruma yönlendirmekte, başvurusu yapılan piyano kursu açma şartları ve bina yeterliliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olup olmadığına karar vermektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğü denetmenlerinin düzenlediği raporda olumsuzluklar yer almadığı takdirde piyano kursu açmak için valiliğe ilettiğiniz tüm evraklar, denetmenlerin raporu ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmekte ve bunun ardından piyano kursu açma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenmektedir.

Müzik Akademi Franchise Desteği ile Hayallerinizdeki Kurs Merkezini Kısa Sürede Gerçeğe Dönüştürün!

Piyano kursu açma şartları ve piyano kursu açmak için gerekli belgeler göz önüne alındığında tüm bu sürecin sektöre yeni giriş yapan ve hayalleri olan bir girişimci oldukça yorucu ve yıpratıcı olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu açıdan profesyonel bir destek almak; hayallerinize çok daha düşük maliyet ve daha az zahmetle kavuşmanızı sağlayabilir!

Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve 15 yıllık deneyime sahip bir kurum olarak piyano kursu açmak için eğitim binanızda yapmanız gereken değişikliklerden başvuru süreçlerine, eğitmen ve personel alımlarınızdan reklam ve PR yönetimine kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda girişiminize destek oluyor, gücünüzü Müzik Akademi franchise desteği ile arttırıyoruz!

Siz sadece yetiştireceğiniz öğrencilere odaklanın; Müzik Akademi olarak biz de sizin için düşük maliyetli bir şekilde piyano kursu açma projenizi şekillendirelim, gerekli belgeleri düzenleyerek başvuru süreçlerini tamamlayalım, eğitim ve personel kadronuzu oluşturalım, daha fazla öğrenciye ulaşmanız için tanıtımınızı yapalım!

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 20