Müzik Akademi MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Gitar Kursu Açma Şartları – MEB Onaylı Kurs Açma Süreci

Geleceğin Başarılı Gitaristlerini Yetiştirmek, Gitar Kursu Açmak İstiyorum Diyorsanız: Gitar Kursu Açmak İçin Gerekenler

İster farklı bir sektördeki başarılarınızı müzik ve eğitim sektörüne taşımayı, isterseniz de başarılı bir gitar eğitmeni olarak kariyerinizi bir adım daha ileri götürmek ve kendi gitar kursu merkezinizi açmayı planlıyor olun. MEB onaylı bir gitar kursu açmak ve kendi öğrencilerinizi yetiştirmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği temel standartları yerine getirmeli, ardından ilgili mercilere başvuruda bulunarak kursunuzun eğitim ruhsatı almasını beklemelisiniz.

Peki gitar kursu açma şartları nelerdir? Eğer siz de gitar kursu açmak istiyorum ve gereken şartlar, belgeler ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeliyim diyorsanız doğru adrestesiniz! Sizin için gitar kursu açmak için gerekenler hakkında bilgi verdik ve gitar kursu açmak için gereken belgeler ve başvuru mercilerini listeledik. İtiraf edelim, süreç sandığınızdan biraz daha karmaşık olabilir.

[widget-190]

Bu Koşulları Yerine Getirdiniz Mi? – Gitar Kursu Açma Şartları 2022

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi ile bir eğitim kurumunun hangi standartları taşıması gerektiği belirlenmiştir. Bu açıdan MEB gitar kursu açma şartları ve eğitim binasına dair gereklilikleri yerine getirmeye ilgili yönetmelikten başlamak en doğru seçimdir. Gitar özel kurs açma yönetmeliği ile belirlenen hususları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Gitar kursu açmak için gerekenler arasında ilk konu dersliklerin en az 15 metrekare büyüklüğünde ve asgari 16, azami 30 kontenjana yetecek genişlikte olmasıdır.
 • Ayrıca her öğrencinin en az 2 metrekarelik bir alana sahip olabilmesi sağlanmalıdır.
 • Gitar kursu açma şartları arasında aynı zamanda öğrencilerin yararlanabilecekleri gitar eğitimine yönelik bir kitaplık zorunluluğu da yer almaktadır.
 • Öğrencilerin teneffüs vakitleri planlanmalı, buna uygun olarak vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar düzenlenmelidir.
 • Dersliklerin ve kurum içerisindeki diğer bölümlerin ölçüleri, kullanım amaçları ve yerleşim planları önceden belirlenmelidir.
 • MEB gitar özel kurs açma yönetmeliği itibariyle bir diğer husus da dersliklerin havalandırma zorunluluğudur. Pencerelerin alanı toplam taban alanına oranla %10’dan daha düşük olmamalıdır.
 • Merdivenlerin genişliği öğrencilerin aynı anda rahatlıkla hareket edebileceği şekilde düzenlenmelidir.
 • Müdür ve eğitmenlerin odası da önceden planlanmalı, müdür odası asgari 10 metrekare, öğretmenler odası ise asgari 8 metrekare olmalıdır.
 • 30 kursiyerden daha az öğrenciye sahip gitar kursları için en az 2, diğerlerinde en az 4 olacak şekilde tuvalet ve lavaboların yerleri belirlenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen gitar kursu açma şartları yerine getirilmediği takdirde kursun açılması için başvuruda bulunulamaz. Çünkü başvuru esnasında gitar kursu açmak için gerekenler ve bina yeterliliklerinin yerine getirildiğine dair beyan, ilgili rapor ve krokilerin de gerekli mercilere iletilmesi gerekir.

 

Gitar Kursu Açmak İçin Gereken Belgeler – Başvuru Dosyanızın Eksiksiz Olduğundan Emin Olun!

Üst başlıkta belirttiğimiz MEB gitar kursu açma şartları yerine getirildikten sonra artık ilgili mercilere başvurunuzu yapmak ve gitar kursu açmak için gerekli evraklar ve raporların toplanmasına başlayabilirsiniz. Gitar kursu açmak için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Form dilekçe,
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan,
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği,
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı,
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan,
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si,
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı,
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan,
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylı örneği,
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor,
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor,
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor,
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni,
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi.

Gitar Kursu Açmak İçin Nasıl Başvuru Yapılır? – Gitar Kursu Açmak İçin Gerekenler

Gitar kursu açma şartları ve gerekli belgelerin toplanmasıyla birlikte artık başvuru sürecinize geçebilirsiniz. Bunun için ilk başvuru yapmanız gereken yer de eğitim merkezinizin yer aldığı kaymakamlık veya valiliktir. Başvurunun ardından 3 iş günü içerisinde dosya eğer kaymakamlıkta ise valiliğe iletilmekte, valilikte ise incelemeye alınmaktadır.

Valiliğin incelemesinin ardından İl Milli Eğitimi Müdürlüğü’nün görevlendirdiği en az 2 denetmen kurumunuzu ziyaret ederek MEB özel gitar kursu yönetmeliği ve şartlarına uyup uymadığınızı denetler.

Denetlemenin sonucunda düzenlenen denetmen raporunda da bir sorun görülmediği takdirde başvuru belgeleriniz merkeze, yani Milli Eğitim Bakanlığı’na 5 iş günü içerisinde iletilir ve Milli Eğitim Bakanlığı da 5 iş günü içerisinde kurumun eğitim ruhsatını tahsis ederek açılmasına onay vermiş olur.

Kendi Eğitim Kurumunuzun Başına Geçmek İçin Müzik Akademi Franchise Desteğinden Yararlanın!

Gitar kursu açma şartları, gitar kursu açmak için gereken belgeler ve başvuru süreçlerinin nasıl işlediğini yukarıda detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi itiraf etmek gerekirse tüm bu süreçleri profesyonellerle işbirliği yapmadan yerine getirmek pek de kolay değildir.

Bu noktada 15 yılı aşkın bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı’na bir müzik kursu merkezi olarak yalnızca geleceğin müzisyenlerini yetiştirmekle yetinmediğimizi, kendi kurs merkezinin başına geçmek isteyen müzik tutkunlarına da tam destek sağladığımızı vurgulamak isteriz.

Müzik Akademi franchise desteği ile gitar kursu açmak için gereken belgeler ve bina yeterlilikleri, ilgili mercilere belgelerin iletilerek başvuruların tamamlanması, eğitmen ve personel kadronuzun alım süreçleri, daha fazla insana ulaşmanız için gereken reklam ve tanıtım stratejilerini düşünmenize gerek kalmayacak! Siz yalnızca eğiteceğiniz öğrencilere odaklanacak, gerisini Müzik Akademi deneyimine bırakacaksınız…

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 20