Müzik Akademi MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Güzel Sanatlar Lisesi Kaç yıl? – Güzel Sanatlar Lisesi Ne Kadar Sürer?

Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Kaç Sene Okuyor?

Hedefi güzel sanatlar lisesi olan öğrencilerin hazırlık süresinde cevabını merak ettikleri konuların başında güzel sanatlar lisesi kaç yıl sorusu geliyor. Güzel sanatlar lisesine hazırlık sürecinde öğrenciler kaç yıl eğitim göreceklerini bilmek istiyor ve araştırmalarını buna göre yapıyor. Güzel sanatlar lisesi eğitimi programlarında her bölüm kendi alanına yönelik dersler açıyor ve her yıl seçilen alana yönelik dersler kümülatif bir şekilde ilerliyor. 

Güzel sanatlar lisesi eğitimi kaç yıl sürüyor bilmek isteyenler için güzel sanatlar lisesi eğitim programlarını yıllara ayırarak inceledik ve güzel sanatlar lisesi kaç yıllık bir eğitim programına sahiptir detaylandırdığımız bir yazı kaleme aldık.

 

Güzel Sanatlar Lisesi Kaç Yıl ve Hangi Eğitimler Bulunuyor?

Güzel sanatlar lisesi eğitimi 4 yıl süren bir eğitim programıdır. Devlet güzel sanatlar liseleri eğitim programları içerisinde müzik ve resim eğitimi programları bulunmakta; özel güzel sanatlar liseleri eğitim programlarında ise bunlara ek olarak dans-bale, sinema-TV ve tiyatro sanat dalları bulunmaktadır. 

Peki, 4 senelik bu eğitim planında bölümler hangi yıllarda hangi dersleri almaktadır gelin birlikte yakından inceleyelim…

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Programı

Güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü programı öğrencilerine 9. Sınıftan itibaren müzik bilgisi ve teorisi üzerine teknik ve pratik dersler vermektedir. Öğrenciler ilk yıldan itibaren meslek derslerini görse de kültür dersleri 9. Sınıfta çok daha ağırlıklıdır. 

Öğrenciler 9. Sınıfta Türkçe, matematik, coğrafya gibi kültür derslerini yoğun olarak işlerken meslek dersleri olarak tanımlanabilecek kendi alanlarına ait dersler ise yoğun olarak 10. Sınıf ve sonrasında işlenir. 

  1. sınıf eğitim programlarında ise müzik eğitimi gören lise öğrencilerinin kültür derslerinin yanı sıra eğitim programları içerisinde ses eğitimi, çalgı eğitimi, çalgı toplulukları, Türk halk müziği teori ve uygulamaları, batı müziği teori ve uygulamaları, koro çalışmaları, ut ve kanun gibi dersler yer almaktadır. Piyano eğitimi ise birçok görsel sanatlar lisesi için müzik bölümünde zorunlu ders olarak okutulmaktadır. 
  2. sınıf güzel sanatlar lisesi müzik bölümü için Türk dünyası müzikleri, halk dansları ve müziği, çalgı eğitimi ve çalgı toplulukları, müzik kültürü, Batı müziği teori ve uygulamaları, Türk halk müziği teori ve uygulamaları ve 10. Sınıfta görülen derslerin devamı eğitim programını oluşturmaktadır.

Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü son sınıf öğrencileri ise 12. Sınıfta Türk müziği tarihi, Türk İslam musikisi, Türk sanat müziği koro eğitimi, Batı müziği teori ve uygulamaları, Türk halk müziği teori ve uygulamaları, proje hazırlama ve kültür derslerini işlemektedir.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Programı

Güzel sanatlar liseleri resim bölümü öğrencileri de tıpkı diğer bölümlerde olduğu gibi 9. Sınıfta ağırlıklı olarak kültür dersleri denilen; matematik, tarih, Türkçe, coğrafya gibi temel dersleri işlemektedir. 

  1. sınıfta ise kendi alanlarına dair meslek derslerinin ağırlıklı olduğu bir program ile öğrenciler eğitilmektedir. 10. Sınıf ve 11 ile 12. Sınıflarda resim bölümü öğrencileri; Temel Tasarım, Desen, Temel Stüdyo, Çizim ve Görsel İfade, Sanat ve Kültüre Giriş, Sanat Stüdyosu, Artistik Anatomi, Anatomik Desen, Resime Giriş, Özgün Baskı Resime Giriş, Heykele Giriş, Seramiğe Giriş, Mozaikte Eski Teknik ve Yeni Teknoloji, Görsel Algılama ve Renk, Güzel Sanatlar Semineri, Sanat Tarihi, Desende Özel Konular, Sanat Felsefesi, Sanat Eserleri Analizi, Mezuniyet Dönemi Semineri, Küratörlük Çalışmaları, Çağdaş Türk Sanatı derslerini işleyerek yeteneklerini geliştirdikleri bir 4 sene geçirirler.

Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü Programı

Güzel sanatlar lisesi Tiyatro bölümü ders programı da 9. Sınıfta kültür dersleri ile geçen ancak 10, 11 ve 12. Sınıf sürecinde meslek derslerinin ağırlıklı olarak işlendiği bir eğitim programıdır. 

  1. sınıftan itibaren; Oyunculuk, Dans, Dramaturji, Eskrim, Hareket, Pandomim, Ses-Nefes ve Konuşma, Tiyatro Kuramları, Toplu Oyunculuk gibi meslek dersleri görülmekte ve oyunculuk üzerine pratiklerin, teori bilgilerinin verildiği 4 senelik bir eğitim görülür.

Güzel Sanatlar Lisesi Bale – Dans Bölümü Programı

Güzel sanatlar liselerinin bale – dans bölümlerinde görülen kültür derslerinin yanında 10. Sınıftan itibaren güzel sanatlar lisesi öğrencileri; Klasik Bale, Dans, Müzik, Ritmik Jimnastik, Tarihi Danslar, Türk Halk Dansları, Karakter Danslar, Repertuar Danslar, Eskrim, Pandomim, Modern Dans ve Bale Tarihi gibi dersler ile öğrenim görmekte ve tekniklerini geliştirmek için 4 sene boyunca sıkı bir çalışma ile kariyerlerinin temelini atmaktadırlar.

[widget-187]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 20