Müzik Akademi MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Keman Kursu Açma Şartları – MEB Onaylı Kurs Açma Süreci

Geleceğin Virtüözlerini Siz Yetiştirmek İstemez Misiniz? – Keman Kursu Açmak İçin Gerekenler

Kuşkusuz hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri olan müzik; birçok insanın başlıca ilgi alanlarından biridir. Doğal olarak yetişkin, genç ve çocuk fark etmeksizin insanların önemli bir bölümü merak ettikleri enstrümanı öğrenmeye çalışmaktadır. Buna paralel olarak da keman kursu gibi eğitim kurumlarının sayısı her geçen gün artmaktadır.

İşe diğer taraftan, yani eğitimcilerin tarafından baktığımızda ise itiraf etmek gerekir ki keman kursu açmak için gerekenler sanıldığından biraz daha zor ve karmaşıktır. Öğrencilerin gerçekten kaliteli bir eğitim alması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen keman kursu açma şartları; kendi eğitim kurumunuzu açmak istiyorsanız yerine getirmeniz gereken birtakım zorunlu yönergeler içerir.

Eğer siz de keman kursu açmak istiyorum ancak nereden başlayacağıma emin değilim, keman kursu açma şartları ve keman kursu açmak için gerekenler hakkında daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacım var diyorsanız yazımızı incelemeye devam edin, aşağıda keman kursu açmak için neler yapmanız gerektiğine detaylı bir şekilde değindik.

[widget-190]

Milli Eğitim Bakanları Bu Koşulları Zorunlu Tutuyor! – Keman Kursu Açma Şartları 2022

Yalnızca keman kursu açmak için değil, herhangi bir alanda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel kurs merkezi açmak istediğiniz takdirde dikkate almanız gereken ilk konu; Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesidir. Keman özel kurs açma yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı; kurs merkezinizde bulunması gereken asgari koşulları belirlemiştir. İşte MEB keman kursu açma şartları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın talep ettiği yeterlilikler:

 • Keman kursu açmak için derslik genişlikleri en az 16, en çok 30 öğrencilik kontenjana yeterli olacak şekilde olmalıdır.
 • Dersliklerin büyüklüğü en az 15 metrekare olmalıdır.
 • Kurumda keman kursu öğrencilerinin yararlanabilecekleri alanlarına yönelik bir kitaplık olmalıdır.
 • Keman kursu açma şartları arasında bir husus da öğrencilerin ders aralarının planlanması ve teneffüs vakitlerinde zaman geçirebilecekleri sosyal alanların belirlenmesidir.
 • Derslik ve kurumdaki diğer odaların kullanım amaçları, ölçüleri ve yerleşim planları belirlenmelidir.
 • MEB keman özel kurs açma yönetmeliği itibariyle dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da pencerelerin alanının taban alanına oranının minimum %10 olmasıdır.
 • Merdiven genişliği kursiyerlerin bir arada inip çıkabileceği ölçülere sahip olmalıdır.
 • Müdür odası en az 10 metrekare, öğretmenler odası ise en az 8 metrekare olmalıdır.
 • 30 öğrenciden daha az öğrencisi bulunan keman kursları minimum 2, diğer keman kursları içinse minimum 4 tuvalet ve lavabo olmalıdır.

Keman Kursu Açmak İçin Gerekli Belgeler – Başvurunuzun Onaylanması İçin Dosyanız Eksiksiz Olmalı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği keman kursu açma şartları ve bina yükümlülükleri karşılanmadığı sürece kurs başvurusunda bulunmak mümkün değildir. Çünkü başvuru dosyaları arasında ilgili yeterliliklerin karşılandığına dair raporlar ve krokiler de yer almalıdır.

MEB keman kursu açma şartları yerine getirildikten sonra ise artık başvuru işlemlerine başlamak ve keman kurs açmak için gerekli evraklar ve raporların düzenlenmesine geçebilirsiniz. Keman kursu açmak için gerekli belgeler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Form dilekçe,
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan,
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği,
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı,
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan,
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si,
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı,
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan,
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylı örneği,
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor,
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor,
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor,
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni,
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi.

Keman Kursu Açmak İçin Nereye Başvuru Yapılır? – Keman Kursu Açmak İçin Gerekenler

Keman kursu açmak için gereken belgeler toplandıktan sonra bu belgeleri başvuru işlemlerinizi başlatmak için öncelikle kurs binanızın bulunduğu kaymakamlık veya valiliğe iletmelisiniz. Başvuru dosyalarınız 3 iş günü içerisinde valilik tarafından incelemeye alınmaktadır.

Valilik inceleme sonucunda bir sorun görmediği takdirde Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili yazışmaları yaparak kurumunuzu incelemesi için denetmen gönderilmesini sağlamaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen en az 2 denetmen; keman kursu açma şartları açısından kurs binanızı incelemekte ve rapor hazırlamaktadır.

Rapor olumlu yönde olduğu takdirde başvuru belgeleriniz 5 iş günü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı da yine 5 iş günü içerisinde belgelerinizi inceledikten sonra eğer bir sorun yoksa kursun açılmasına onay vererek işyeri ve eğitim ruhsatınızı tahsis etmektedir. Tüm bu işlemlerden sonra MEB onaylı keman kursu olarak kendi öğrencilerinizi yetiştirmeye başlayabilirsiniz.

Müzik Akademi Franchise Desteği ile Hayallerinize Hemen Ulaşın!

Yukarıda aktardığımız keman kursu açma şartları; hemen fark edebileceğiniz üzere profesyonel bir ekiple birlikte hareket etmediğiniz sürece yerine getirilmesi hem uzun zaman alan hem de yüksek maliyetlere çıkabilen hususlar içerir. Bu nedenle maliyetten ve zamandan tasarruf etmek için deneyimli bir kurumun desteğinden yararlanmak işinizi kolaylaştırabilir.

Bu anlamda Müzik Akademi olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir şekilde geçen 15 yıllık deneyimimizi eğitim sektörüne yeni adım atan girişimcilerle paylaşmaktan sevinç duyduğumuzu vurgulamak isteriz.

Müzik Akademi franchise desteği sayesinde yalnızca geleceğin keman virtüözlerini odaklanırken keman kursu açmak için gerekenler, kurs binasının hazır hale getirilmesi, belgelerin toplanması, eğitmen ve personel alım süreçleri ve gerekli reklam-tanıtım faaliyetleri için uzmanlarımıza güvenebilir, eğitim markanızın gücünü Müzik Akademi ile büyütebilirsiniz!

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 20