Müzik Akademi MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Güzel Sanatlar Meslek Lisesi Mi? Güzel Sanatlar Lisesi Nereye Bağlı?

Hem Öğrenciler Hem Öğretmenler Merak Ediyor!

2011 yılına değin güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve mesleki eğitim liseleri farklı genel müdürlüklere bağlıydı ve yönetmelikleri de buna göre belirleniyordu. Fakat 2011 yılında yürürlüğe giren 652 sayılı KHK ile bu durumda değişikliğe gidildi ve güzel sanatlar nereye bağlı sorusu açıkçası eskisinden çok daha karmaşık bir hale geldi. Çünkü 2011 yılında güzel sanatlar liseleri, spor liseleriyle birlikte Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlandı.

Ancak hikayenin tamamı bu değil. Kısa bir sürenin ardından 2018 yılında bu kararda da değişikliğe gidildi ve hem güzel sanatlar hem de spor liselerinin statüsü yeniden değiştirildi. Peki bugün durum ne? Güzel sanatlar meslek lisesi mi? Gelin bu soruya yanıt vermek için 2018 yılında yapılan değişikliğe daha yakından bakalım…

 

Bugün Güzel Sanatlar Lisesi Nereye Bağlı? Güzel Sanatlar Meslek Lisesi Mi?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi güzel sanatlar liseleri 2011 yılında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü kapsamına alınmıştı, ancak 2018 yılında yapılan değişikliklerle bu durum artık geçerli değil. Günümüzde güzel sanatlar nereye bağlı sorusunun yanıtı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla güzel sanatlar lisesi meslek lisesi mi sorusuna olumlu yanıt vermek gerekiyor. Hem spor hem de güzel sanatlar liseleri 2018’de yapılan değişiklikle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlandı.

Yine de güzel sanatlar lisesi nereye bağlı sorusunun hem öğrenciler ve velileri hem de eğitmenler ve idareciler için kafa karıştırıcı olmayı sürdürdüğünü söyleyelim. Çünkü bu değişiklikle beraber mevzuat açısından bazı karışıklıkların ortaya çıktığı bir gerçek. Aşağıda bu karışıklara değindik…

Mevzuat Nasıl Uygulanacak? – Güzel Sanatlar Meslek Lisesi Mi?

Güzel sanatlar meslek lisesi mi sorusuna kısaca yanıt verdiğimize göre artık ortaya çıkan karmaşıklığın detaylarına göz atabiliriz. Güzel sanatlar liselerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlanmasıyla mevzuatın uygulanmasında ortaya bazı sorunların çıktığını söylemiştik. İşte bunlardan bazıları:

  • Öncelikle güzel sanatlar lisesi eğitmen ve idarecilerinin hangi mevzuata bağlı olduğu konusunda soru işaretleri var.
  • 2011 yılında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlandıktan sonra güzel sanatlar lisesi çalışanlarının maaş karşılığı ders sayısı 15 olarak belirlenmişti. Ancak güzel sanatlar meslek lisesi mi sorusuna verilecek yanıta göre bu sayı 20’ye çıkabilir.
  • Ayrıca meslek liseleri eğitmenlerinin atölye şefi ve koordinatör olarak ekstra ücret aldığını da unutmamak gerekiyor. Aynı durum güzel sanatlar lisesi eğitmenleri için de geçerli mi, bu konudaki belirsizlik sürüyor.
  • Öğrencilerin üniversite sınavlarında puanları hesaplanırken alacakları katsayı desteğinin oranı da güzel sanatlar meslek lisesi mi sorusuna göre değişkenlik gösterebilir.
  • Son olarak hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin yaşadıkları sorunlar sonrasında başvuracağı üst kurumun ne olacağı da doğrudan doğruya güzel sanatlar lisesi nereye bağlı sorusuna verilen yanıta bağlı.

İlerleyen Tarihlerde Karar Değişebilir!

Güzel sanatlar meslek lisesi mi sorusunun bugünkü yanıtı olumlu olsa da gelecekte Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün kapsamı değişebilir. Başta güzel sanatlar liselerinde eğitim veren öğretmenler ve idareciler, ardından da öğrenciler ve velileri bu karardan pek memnun değil.

Aksine öğretmen ve idarecilerin talepleri farklı okul türlerinde çalışan öğretmenlerin eşit muamele görmesi yönünde. Dolayısıyla bunun için bu okul türlerinin birbirlerinden ayrılmasını ancak daha üst seviyede ve daha kapsayıcı bir Genel Müdürlüğe bağlanmasını istiyorlar…

[widget-187]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 20